0
0
پولیشر الماسه قیمت : 311,000 تومان
Harvest Surfactant™ ناموجود
موم کران بریج اینلی آنلی قیمت : 45,000 تومان
Abrasive Stones قیمت : 1,240,000 تومان
ZBase™ Die Blockout & Repair ناموجود
موم سرویکال قیمت : 65,000 تومان
آلیاژ کروم کبالت bdm 850 مخصوص سرامیک قیمت : 2,100,000 تومان
پودر پرسلن متال سرامیک کریشن قیمت : 5,504,000 تومان
Allbright - Diamond Polishing Paste ناموجود
دیسک الماسه قیمت : 1,150,000 تومان
ModelSep ناموجود
موم پرس و موکاپ قیمت : 60,000 تومان
آلیاژ کروم کبالت bdm 800 مخصوص سرامیک قیمت : 2,100,000 تومان
VersaGlue® Adhesives ناموجود
دیسک الماسه مخصوص زیرکونیوم قیمت : 890,000 تومان