0
0
رنگ پرسلن قیمت : 140,000 تومان
دای سیلر و هاردنر ناموجود
مایع استین قیمت : 83,000 تومان
مایع گلیز قیمت : 75,000 تومان
مایع اوپک خمیری قیمت : 60,000 تومان
مایع اوپک قیمت : 48,000 تومان
مایع مدلینگ سوپر قیمت : 60,000 تومان
مایع مدلینگ یونیورسال قیمت : 48,000 تومان
موم مدلینگ ناموجود
موم پرس و موکاپ ناموجود
موم سرویکال ناموجود
جداکننده موم و پرسلن ناموجود
دیسک الماسه مخصوص زیرکونیوم قیمت : 890,000 تومان
دیسک الماسه قیمت : 1,150,000 تومان
Abrasive Stones ناموجود